Hotel in Limassol, Cyprus

Lotus Hotel, Limassol

Le Meridien Hotel, Limassol

Le Meridien Hotel, Limassol

Amathus Beach Hotel, Limassol

Ledra Palace Swimming Pool, Nicosia

Ledra Palace Swimming Pool, Nicosia

Amathus Beach Hotel, Limassol

Amathus Beach Hotel, Limassol

Sheraton Hotel, Limassol

Sheraton Hotel, Limassol

Le Meridien, Limassol

Le Meridien Hotel, Limassol

Hotel in Damascus, Syria

Hotel in Damascus, Syria